WPmagus - magicy od WordPressa

Czar metalowych czcionek

Krzysiek Dróżdż
krzysiek@wpmagus.pl
WPmagus.pl

Nadchodzi rewolucja?

Kto słyszał?

Kto widział?

No to zobaczmy

Tylko jak??

Wystarczy pobrać wtyczkę: https://wordpress.org/plugins/gutenberg/

A po jej włączeniu

To

Staje się tym

A co da się z tym zrobić?

Co z własnymi typami wpisów?

Muszą spełnić dwa warunki

 • wsparcie edytora:
  'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', ... ),
 • obecność w REST API:
  'show_in_rest' => true

A jeśli jednak nie chcemy Gutenberga?

add_filter(
  'gutenberg_can_edit_post_type',
  function( $can_edit, $post_type_slug ) {
    if ( 'book' === $post_type_slug ) {
      return false;
    }
    return $can_edit;
  },
  10, 2
);

Wprowadźmy ograniczenia...?

Pozwólmy tylko na niektóre bloki

add_filter( 'allowed_block_types', function( $allowed_block_types, $post ) {
  if ( 'book' === $post->post_type ) {
    return [ 'core/paragraph', 'core/quote', 'core/heading' ];
  }
  return $allowed_block_types;
}, 10, 2 );

… lub wyłączmy je wszystkie

add_filter( 'allowed_block_types', function( $allowed_block_types, $post ) {
  if ( 'book' === $post->post_type ) {
    return false;
  }
  return $allowed_block_types;
}, 10, 2 );

Niech zapanuje porządek

Zdefiniujmy szablon

add_action( 'init', function() {
  $post_type_object = get_post_type_object( 'book' );
  $post_type_object->template = array(
    array( 'core/paragraph', array(
      'placeholder' => 'Dodaj zajawkę...',
    ) ),
    array( 'core/quote', array(
      'placeholder' => 'Dodaj chwytliwy cytat...',
    ) ),
    array( 'core/paragraph', array(
      'placeholder' => 'Dodaj opis...',
    ) ),
  );
}, 20, 0 );

I zablokujmy jego zmiany

add_action( 'init', function() {
  $post_type_object = get_post_type_object( 'book' );
  $post_type_object->template = array(
    array( 'core/paragraph', array(
      'placeholder' => 'Dodaj zajawkę...',
    ) ),
    array( 'core/quote', array(
      'placeholder' => 'Dodaj chwytliwy cytat...',
    ) ),
    array( 'core/paragraph', array(
      'placeholder' => 'Dodaj opis...',
    ) ),
  );
  $post_type_object->template_lock = 'all';
}, 20, 0 );

Można też w trakcie rejestrowania CPT

add_action( 'init', function() {
$args = array(
  'labels'       => $labels,
  'description'    => __( 'Description.', 'your-plugin-textdomain' ),
  ...
  'show_in_rest'    => true,
  template       => array(
      array( 'core/paragraph', array(
        'placeholder' => 'Dodaj zajawkę...',
      ) ),
      array( 'core/quote', array(
        'placeholder' => 'Dodaj chwytliwy cytat...',
      ) ),
      ...
    )
);
register_post_type( 'book', $args );

Stwórzmy własny blok

add_action( 'enqueue_block_editor_assets', function() {
  wp_enqueue_script(
    'wpmagus-review-block',
    plugins_url( 'review-block.js', __FILE__ ),
    array( 'wp-blocks', 'wp-element' )
  );
} );


add_action( 'enqueue_block_assets', function() {
  wp_enqueue_style(
    'wpmagus-review-block-style',
    plugins_url( 'review-block.css', __FILE__ ),
    array( 'wp-blocks' )
  );
} );

Szkielet i właściwości

var el = wp.element.createElement,
  i18n = wp.i18n,
  components = wp.components,
  blocks = wp.blocks,
  registerBlockType = blocks.registerBlockType,
  RichText = blocks.RichText,
  BlockControls = blocks.BlockControls,
  AlignmentToolbar = blocks.AlignmentToolbar;

registerBlockType( 'wpmagus/review', {
  title: 'Review',
  icon: 'testimonial',
  category: 'common',

  attributes: {
    name: {
      type: 'array',
      source: 'children',
      selector: 'p.wpmagus-reviewer-name',
    },
    review: {
      type: 'array',
      source: 'children',
      selector: 'p',
    },
    mediaID: {
      type: 'number',
    },
    mediaURL: {
      type: 'string',
      source: 'attribute',
      selector: 'img',
      attribute: 'src',
    },
    alignment: {
      type: 'string',
      default: 'center',
    }
  },

  edit: ...
  save: ...
} );

Generowanie edytora

edit: function( props ) {
var focus = props.focus;
var focusedEditable = props.focus ? props.focus.editable || 'name' : null;
var alignment = props.attributes.alignment;
var attributes = props.attributes;

var onSelectImage = function( media ) {
  return props.setAttributes( {
    mediaURL: media.url,
    mediaID: media.id,
  } );
};

function onChangeAlignment( newAlignment ) {
  props.setAttributes( { alignment: newAlignment } );
}

return [
  !! focus && el( // Display controls when the block is clicked on.
    blocks.BlockControls,
    { key: 'controls' },
    el(
      blocks.AlignmentToolbar,
      {
        value: alignment,
        onChange: onChangeAlignment,
      }
    ),
  ),
  el( 'div', { className: props.className },
    el( 'div', {
        className: attributes.mediaID ? 'wpmagus-reviewer-image image-active' : 'wpmagus-reviewer-image image-inactive',
        style: attributes.mediaID ? { } : {}
      },
      el( blocks.MediaUpload, {
        onSelect: onSelectImage,
        type: 'image',
        value: attributes.mediaID,
        render: function( obj ) {
          return el( components.Button, {
              className: attributes.mediaID ? 'image-button' : 'button button-large',
              onClick: obj.open
            },
            ! attributes.mediaID ? i18n.__( 'Upload Image' ) : el( 'img', { src: attributes.mediaURL } )
          ); }
      } )
    ),
    el( 'div', {
        className: 'wpmagus-review-content', style: { textAlign: alignment }
      },
      el( blocks.RichText, {
        tagName: 'p',
        inline: true,
        placeholder: i18n.__( 'Write the review here...' ),
        value: attributes.review,
        onChange: function( newReview ) {
          props.setAttributes( { review: newReview } );
        },
        focus: focusedEditable === 'review' ? focus : null,
        onFocus: function( focus ) {
          props.setFocus( _.extend( {}, focus, { editable: 'review' } ) );
        },
      } ),
      el( blocks.RichText, {
        tagName: 'p',
        className: 'wpamgus-reviewer-name',
        inline: false,
        placeholder: i18n.__( 'Your name goes here...' ),
        value: attributes.name,
        onChange: function( newName ) {
          props.setAttributes( { name: newName } );
        },
        focus: focusedEditable === 'name' ? focus : null,
        onFocus: function( focus ) {
          props.setFocus( _.extend( {}, focus, { editable: 'name' } ) );
        },
      } ),
    ),
  )
];
},

Zapis do bazy

save: function( props ) {
var attributes = props.attributes;
var alignment = props.attributes.alignment;
return (
  el( 'div', { className: props.className },
    attributes.mediaURL &&
    el( 'div', { className: 'wpmagus-reviewer-image', style: {} },
      el( 'img', { src: attributes.mediaURL } ),
    ),
    el( 'div', { className: 'wpmagus-review-content', style: { textAlign: attributes.alignment } },
      attributes.review && el( 'p', {}, attributes.review ),
      el( 'p', { className: 'wpmagus-reviewer-name' }, attributes.name )
    )
  )
);
},

Ale też uważajcie

Nie zapominajcie o semantyce, bo

 • czasem trzeba wpisów poszukać (autor książki, ISBN, itp.)
 • a niektóre informacje wyświetla się w wielu miejscach

Dzięki za uwagę!

Krzysiek Dróżdż
krzysiek@wpmagus.pl
WPmagus.pl