Kreatywne czary z filtrami i akcjami

Krzysiek Dróżdż
krzysiek@wpmagus.pl
WPmagus.pl

Odrobina technikaliów

Co to są filtry i akcje?

Być może widzieliście już coś takiego:

add_filter( 'cos_dziwnego', 'my_dziwne_cos' );

lub:

add_action( 'cos_dziwnego', 'my_dziwne_cos' );

Jak działają filtry?

Zajrzyjmy w kod WordPressa...

function add_filter( $tag, $function_to_add, $priority = 10,
    $accepted_args = 1 ) {
  global $wp_filter, $merged_filters;

  $idx = _wp_filter_build_unique_id($tag, $function_to_add, $priority);
  $wp_filter[$tag][$priority][$idx] = array(
    'function' => $function_to_add,
    'accepted_args' => $accepted_args
  );
  unset( $merged_filters[ $tag ] );
  return true;
}

A akcje?

function add_action($tag, $function_to_add, $priority = 10,
    $accepted_args = 1) {
  return add_filter($tag, $function_to_add, $priority, $accepted_args);
}

Uruchamianie filtrów

if ( !isset( $merged_filters[ $tag ] ) ) {
  ksort($wp_filter[$tag]);
  ...
}
reset( $wp_filter[ $tag ] );
...
do {
  foreach ( (array) current($wp_filter[$tag]) as $the_ )
    if ( !is_null($the_['function']) ){
      $args[1] = $value;
      $value = call_user_func_array($the_['function'],
        array_slice($args, 1, (int) $the_['accepted_args']));
    }
} while ( next($wp_filter[$tag]) !== false );
...
return $value;

… i akcji

 if ( !isset( $merged_filters[ $tag ] ) ) {
  ksort($wp_filter[$tag]);
  $merged_filters[ $tag ] = true;
}

reset( $wp_filter[ $tag ] );

do {
  foreach ( (array) current($wp_filter[$tag]) as $the_ )
    if ( !is_null($the_['function']) )
      call_user_func_array($the_['function'],
        array_slice($args, 0, (int) $the_['accepted_args']));

} while ( next($wp_filter[$tag]) !== false );

Nie tylko w kodzie WordPressa

Możecie bez problemu wykonać:

$x = apply_filters( 'moj_dowolny_tag', $wartosc, $param1, ... );

czy

do_action( 'moj_dowolny_tag', $wartosc, $param1, ... );

A na co nam to?

Case study: Historia pewnego formularza

Krok 1

Zróbmy prosty formularz, żeby ludzie mogli wysyłać nam maile i zapisywać się na szkolenia

Krok 2

Dodajmy link do rezerwacji pod opisem kursu
function prefiks_add_button( $content ) {
  if ( 'kurs' === get_post_type( get_the_ID() ) ) {
    $content .= '<p><a href="'. site_url('/rezerwacja/') .'">Zapisz się</a></p>';
  }
  return $content;
}
add_filter( 'the_content', 'prefiks_add_button' );

Krok 3

Ale dodajmy selecta z wyborem szkolenia, na które chcą się zapisać
function prefiks_add_shortcode_select_courses() {
  wpcf7_add_shortcode( array( 'select_courses', 'select_courses*' ),
    'prefiks_select_courses_shortcode_handler', true );
}
add_action( 'wpcf7_init', 'prefiks_add_shortcode_select_courses' );

function prefiks_select_courses_shortcode_handler( $tag ) {
  $tag = new WPCF7_Shortcode( $tag );
  // ...
  $values = array();
  $labels = array();

  $courses = get_posts( ... );
  foreach ( $courses as $course )
    $values[] = $course->ID;
    $labels[] = $course->post_title;
  }
  // ...
  $html = sprintf(
    '%4$s',
    sanitize_html_class( $tag->name ), $atts, $html, $validation_error );

  return $html;
}

Krok 4

I jeszcze pozwólmy im podawać NIP i go weryfikujmy
function prefiks_text_validation($result, $tag) {
  $value = $_POST[ $tag['name'] ];
  
  if ( false !== strpos($tag['name'], 'eu-vat') ) {
    $value = str_replace( array('-', ' '), '', $value);
    if ( $value && ! preg_match('#^([A-Za-z]{2})?\d{10}$#', $value) ) {
      $result->invalidate($tag, 'Podaj poprawny numer NIP');
    }
  }
  
  return $result;
}
add_filter( 'wpcf7_validate_text', 'prefiks_text_validation', 10, 2 );
add_filter( 'wpcf7_validate_text*', 'prefiks_text_validation', 10, 2 );

Krok 5

I zapisujmy to jakoś do bazy, żeby w panelu można było wyeksportować listę zapisanych
function prefiks_process_submitted_form_data( $contact_form ) {
  $submission = WPCF7_Submission::get_instance();
  if ( $submission ) {
    // Pobierz dane przesłane w formularzu
    $submitted_name = $submission->get_posted_data('your-name');
    $submitted_email = $submission->get_posted_data('your-email');
    // ...

    global $wpdb;
    $wpdb->insert( ... );
  }
}
add_action( 'wpcf7_before_send_mail', 'prefiks_process_submitted_form_data' );

Krok 6

A ponieważ współpracujemy z różnymi firmami, które nas polecają, to dodajmy do maila informację o polecającym
function prefiks_print_additional_fields($content) {
  $fields = array('aff_id', 'polec_id', 'ref_id');

  foreach ( $fields as $f ) {
    if ( isset($_GET[$f]) ) {
      $content .= '';
    }
  }

  return $content;
}
add_filter( 'wpcf7_form_elements', 'prefiks_print_additional_fields' );

Ale filtry potrafią także zaszkodzić…

Czy filtry działają tylko tam, gdzie powinny?

function prefiks_modify_query( $query ) {
  $query->set( 'posts_per_page', 2 );
}
add_action( 'pre_get_posts', 'prefiks_modify_query' );

Czy nie mieszacie akcji z filtrami?

function prefiks_bad_action( $content ) {
  echo 'x';
}
add_action( 'the_content', 'prefiks_bad_action' );

Czy to Twój kod odpowiada na Twój request?

Świetnym przykładem nieświadomości konsekwencji użycia filtrów/akcji jest Wordfence, który bazując na akcjach wp_ajax pozwala dowolnemu fragmentowi kodu odpowiadać na requesty sprawdzające i modyfikować ich treść.

Dzięki za uwagę!

Krzysiek Dróżdż
krzysiek@wpmagus.pl
WPmagus.pl