Zagrożenia REST API

Krzysiek Dróżdż
krzysiek@wpmagus.pl
WPmagus.pl

Czym jest REST API

Czym jest REST API

Interfejs do łatwego wybierania informacji ze strony pomijając warstwę prezentacji.

Znajdziecie je tutaj:
/wp-json/

I ja tego używam?

Tak, bo od 4.7 każdy to ma włączone

Tak naprawdę, to wcześniej, ale od 4.7 coś można z tym zrobić.

Czy może być niebezpieczne?

żródło: www.wpwhitesecurity.com

A jednak

Historia pewnego błędu

Jak do tego doszło?

Spójrzmy w kod i poznajmy skutki pewnych drobnych nieostrożności…

Zobaczmy to!

Czy bać się innych błędów?

Tak, bo

to świeży kod, więc zawsze może coś wyjść…

Nie, bo

 • wystarczy aktualizować,
 • po głośnej wpadce kod został mocno przejrzany.

Inne znane zagrożenia?

Listowanie użytkowników

/wp-json/wp/v2/users

Ale slug, to nie login!

Jak się zabezpieczyć?

Wyłączyć, jeśli nie używamy

// Filters for WP-API version 1.x
add_filter( 'json_enabled', '__return_false' );
add_filter( 'json_jsonp_enabled', '__return_false' );

// Filters for WP-API version 2.x
add_filter( 'rest_enabled', '__return_false' );
add_filter( 'rest_jsonp_enabled', '__return_false' );

// Remove REST API info from head and headers
remove_action( 'xmlrpc_rsd_apis', 'rest_output_rsd' );
remove_action( 'wp_head', 'rest_output_link_wp_head', 10 );
remove_action( 'template_redirect', 'rest_output_link_header', 11 );

Udostępnić tylko zalogowanym

function allow_logged_in_rest_access( $access ) {
  if( ! is_user_logged_in() ) {
    return new WP_Error(
      'rest_cannot_access',
      __( 'Only authenticated users can access the REST API.', '...' ),
      array( 'status' => rest_authorization_required_code() )
    );
  }

  return $access;
}
add_filter( 'rest_authentication_errors', 'allow_logged_in_rest_access' );

Wyłączyć część endpointów

function unregister_users_endpoints( $endpoints ) {
  if ( isset( $endpoints['/wp/v2/users'] ) ) {
    unset( $endpoints['/wp/v2/users'] );
  }
});
add_filter( 'rest_endpoints', 'unregister_users_endpoints' );

Zablokować w .htaccess

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(GET|POST|PUT|PATCH|DELETE) [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^.*wp-json/wp/ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ - [F]

Dzięki za uwagę!

Krzysiek Dróżdż
krzysiek@wpmagus.pl
WPmagus.pl