A prezentacja (w wersji polskiej) dostępna tutaj:
Aktualizować, zwlekać, ignorować?