A prezentacja dostępna tutaj:
XML-RPC praktyczne czary